Korisnička podrška


Korisička podrška

Opšte odredbe u vezi reklamacija i povrata paketa

Obaveštavamo Vas da se prema Zakonu o zaštiti potrošača (Službeni glasnik RS, br. 62/2014) kupovinu preko naše prodajne internet stranice www.dom-shop.rs smatra prodajom na daljinu.

Zakon za slučaj prodaje na daljinu ustanovljava pravo kupca, koji se smatra potrošačem, da odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana prijema kupljenog proizvoda. Po isteku roka od 14 dana, od dana kada je primio pošiljku, proizvod se više ne može vratiti iako garancija i dalje važi. Prilikom odustanka kupac može a i ne mora da navede razloge zbog kojih odustaje.

Odustanak od ugovora se ostvaruje podnošenjem odgovarajuće Izjave o odustanku koju možete preuzeti na linku. Obrazac treba popuniti relevantnim podacima o kupcu i kupljenom proizvodu, odštampati, potpisati i vratiti poštom na adresu : DOM Shop, Vakufska 2, 31300 Prijepolje ili elektronskim putem na e-mail adresu [email protected]

Prijem obrasca ćemo bez odlaganja potvrditi u pisanom ili elektronskom obliku.

Nakon što izjavite reklamaciju na jedan od predviđenih načina i dostavite dokaz o kupovini, dobićete potvrdu o prijemu reklamacije, odnosno saopšten broj pod kojim je vaša reklamacija zavedena u evidenciji primljenih reklamacija. Nakon toga DOM Shop o svom trošku šalje reklamiranu robu u ovlašćeni servis koji je jedini merodavan da proceni da li je roba saobrazna ugovoru ili nije.

Odmah po prijemu proizvoda, utvrdiće se da li je proizvod ispravan i neoštećen. Potrošač odgovara za neispravnost ili oštećenje proizvoda koji su rezultat neadekvatnog rukovanja proizvodom, tj. potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili njegova priroda, karakteristike i funkcionalnost. Ukoliko se utvrdi da je nastupila neispravnost ili oštećenje proizvoda krivicom kupca, odbiće se vraćanje cene i proizvod će mu biti vraćen na njegov trošak.

U slučaju da se reklamacija prihvata, ista će biti rešena popravkom / zamenom prozvoda ili povratom novca u roku od 15 dana od dana podnošenja reklamacije. U slučajevima kada se reklamacija ne prihvata (npr. slučajevi fizičkog oštećenja ne spadaju u nesaobraznost), potrošač snosi troškove slanja robe na servis kao i troškove dijagnostike kvara u skladu sa cenovnikom ovlašćenog servisa.

DOM Shop DOM Shop DOM Shop DOM Shop DOM Shop DOM Shop DOM Shop DOM Shop DOM Shop DOM Shop DOM Shop DOM Shop DOM Shop DOM Shop DOM Shop DOM Shop

Newsletter